Pınar Enstitüsü, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Yaşar Holding ticari faaliyetlerinden bağımsız bir kuruluştur.

Enstitü’nün gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunma misyonu doğrultusunda; beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi adına “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi hayata geçirilmiştir.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olan protokol kapsamında yürütülmektedir.

Projenin eğitim içeriklerinin, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, projenin değerlendirilmesi kapsamında ölçme araçlarının hazırlanması ve geliştirilmesi konularında “Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez”; projenin danışmanlığını yürütmektedir. Eğitim materyallerinin hazırlanması sürecinde “Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Nehir El” danışman olarak destek vermiştir. Okul öncesi yaş grubunda beslenme konusunda “Eğitimcinin Eğitimi” etkinliklerinde öğretmenlere yönelik eğitimler “Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez” ve “Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan” tarafından verilmektedir.