Ege Bölgesinde 5 ile daha ulaştık!


“Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesiyle sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla beslenme bilincinin küçük yaşta kazandırılması 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasını takiben 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinde gerçekleştirilen Eğitimcinin Eğitimi etkinlikleri ile 5 ilde 100 öğretmen, 92 anaokulu ve 5458 çocuğa ulaşıldı. Aynı zamanda çocuk merkezli aile yapısı göz önünde bulundurularak eğitim materyallerine bir etkinlik kitapçığı eklendi; eğitim alan her bir öğretmene dağıtılan kitapçığın sayfalarını çocuk sayısı kadar çoğaltan öğretmenler, etkinlik sonrası evlere gönderilen sayfalarla velilerin de bilinçlendirilmesini sağlamış oldu.

Faaliyetlerimiz