Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri (11 – 13 Mayıs 2017, Ankara)


Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan beslenme, yaşam tarzı ve doğru besin seçimi konularında oluşan bilgi kirliliği; dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmaktadır. Bu durum bireylerin ve toplumun besin seçimlerini; dolayısıyla sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Beslenme ve Diyetetik Günleri’nde; besin, beslenme ve diyetetik alanlarında yeni ve bilimsel bilgiler, beslenmenin sosyal ve etik boyutu, besin alımı ve besin güvenliği gibi konulara yer verilmiştir. 

Pınar Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu “Fonksiyonel Besin Mercimek” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Pınar Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerin Beslenme ve Hareket Etkinlikleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” çalışması poster olarak sunulmuştur. Bildirinin tam metni kongre kitabında yer almıştır.

Okul öncesi öğretmenlerinin beslenme ve fiziksel aktivite bilgi ve davranışları okul öncesi dönem çocuğunun öğretmenini örnek alması ve kendi yaşantısına öğretmeninin davranışlarını yansıtması bakımından önemlidir. Bu açıdan okul öncesi öğretmenlerinin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgileri yanı sıra aktif yasamın benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmada okul öncesi dönem çocuklarıyla birlikte zaman geçiren ve temel alışkanlıkları kazanımlarında rol oynayan öğretmenlerin beslenme ve aktif yaşam algılarını belirlemek amaçlanmıştır.

180 öğretmene uygulanan anket sonucu, mezuniyetlerinden sonra %90.6 oranında herhangi bir beslenme eğitimi almadıkları saptanmıştır. Beslenme etkinliklerine katıldığını ifade eden öğretmenlerin oranı %9.4 olmakla birlikte; katıldıkları etkinlikler yemek kursu, tadım testi vb. etkinlikleridir. Beslenme konusunda takip ettikleri medya kaynakları sorulduğunda internet kullanımının %71.7 oranında belirlendiği saptanmıştır. Okullarda beslenme programını ve menüleri %63.3 oranında öğretmenlerin hazırladığı belirlenmiştir. Öğretmenlere okullarınızda beslenme ve fiziksel aktivite eğitimine yönelik bir politikanız var mı şeklinde sorulduğunda ise ailelere yönelik %67.2; çocuklara yönelik %60; personellere (okul çalışanları ve öğretmenler) yönelik ise %78.9’ u bulunmadığını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak çocukluk çağı şişmanlığında rol oynayan en önemli faktörler yanlış beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite yetersizliğidir. Toplumun geleceği açısından olabildiğince erken yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için önemlidir. Bu bağlamda yaşamın erken yıllarında çocukların temel yaşam becerilerinin şekillendirilmesinde önemli role sahip okul öncesi öğretmenlerinin beslenme ve aktif yaşam konusunda bilgilerinin geliştirilmesi ve bu döneme özgü beslenme ve hareket eğitimi bilgisinin mezuniyet sonrası eğitimlerle desteklenmesi önem taşımaktadır.