İş Birliklerimiz | Sağlıklı Beslenelim

Pınar Enstitüsü, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Yaşar Holding ticari faaliyetlerinden bağımsız bir kuruluştur.

Enstitü’nün gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunma misyonu doğrultusunda; beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi adına “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi hayata geçirilmiştir.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olan protokol kapsamında yürütülmektedir.