Sağlıklı Nesiller İçin Kars, Mardin ve Şanlıurfa’dayız! | Sağlıklı Beslenelim

Sağlıklı Nesiller İçin Kars, Mardin ve Şanlıurfa’dayız!


Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinin Türkiye geneline yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Çocukların temel yaşam becerileri eğitimi konusunda okulda öğrendikleri beslenme ve hareket etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla proje kapsamında hazırlanan “Deniz’in Gökkuşağı Besinleri” hikaye kitabı projenin uygulandığı illerde dağıtılıyor. Son olarak Kars, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Eğitimcinin Eğitimi Etkinliklerini takiben, projenin eğitim programının bitiminde çocuklara dağıtılmak üzere Deniz’in Gökkuşağı Besinleri isimli hikaye kitapları öğretmenlere dağıtıldı.

Henüz okuma bilmeyen okul öncesi yaş grubu çocuklarının hikâye kitabıyla birlikte aileleriyle etkileşim içerisinde okulda öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve ailelerde konuyla ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Eğitimcinin Eğitimi etkinlikleri kapsamında okul öncesi dönem çocuklarında beslenme konulu sunumun yanı sıra fiziksel aktivite konusunda da uzman akademisyenler tarafından bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor. Teorik sunumların ardından; projenin amacı, içeriği ve ana mesajları aktarıldıktan sonra eğitim programında yer alan etkinkinler öğretmenlerle interaktif şekilde uygulanıyor.

Üye sayısı gün geçtikçe artan Öğretmen Portalı; eğitim alan öğretmenler dışında portala üye olan öğretmenler için de, projenin yaygınlaştırılması adına faydalı oldu. Üye olan her öğretmen; Eğitimcinin Eğitimi Etkinliklerinde gerçekleştirilen sunumlara erişebiliyor ve çocuklarla gerçekleştirilen her etkinliğe ait görselleri portala yükleyebiliyor. Böylelikle gerçekleştirilen aktivitelerin dijital ortamda takibi sağlanıyor.

Faaliyetlerimiz