Endüstriyel Tasarım Oyuncak | Sağlıklı Beslenelim

“SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME İÇİN OYUN VE EĞİTİM GEREÇLERİ” PROJESİ
(BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ – BAP)

 

SAĞLIKLI BESLENMEYİ OYNAYARAK ÖĞRENMEK
 

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında tasarlanan/üretilen oyuncakların Pınar Enstitüsü lisanslı oyuncak/oyun elemanları/eğitim materyalleri olarak “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesini besleyen yardımcı elemanlar olarak kullanılacaktır.Proje başlangıcında, Türkiye’de okul öncesi yaş grubu çocuklar için sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik eğitim materyali tasarımı konusundaki ihtiyaçlara cevap veren ürünlerin yetersizliği gözlenmiştir. Bu sebeple, tasarımların ve eğitim programının geliştirilmesi esnasında, literatürde yer alan çocuk gelişimi ve ilgili yaş grubunun edinmesi gereken beslenme alışkanlıklarının yanı sıra; yerel koşullar, alışkanlıklar ve ihtiyaçlar da başlıca araştırma unsurlarından biri olarak projede yer almıştır. Proje, bu bağlamda, disiplinler arası ve hem kuramsal hem uygulamaya dayalı bilimsel araştırmalar temel alınarak yürütülmüştür.

BESLENME BİLİNCİNİ AŞILAMAK İÇİN
 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra fiziksel hareketlilik eğitimi için tasarlanan ürün seti; projenin çıktıları olarak, ürün tasarımı ve grafik tasarımın, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme algısı ve alışkanlığı geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi dönemi çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenmeyi oyun yoluyla öğreten, oyun ve eğitim gereçleri olarak tasarlanan oyun seti, uygulama sırasında hem eğitimin her aşamasında hem de materyal üzerinden geliştirilebilecek aşamalı farklı eğitim programlarında esnek bir kullanım sağlıyor olması, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitime uygun olarak katkı sağlamaktadır.

Toplam 17 aylık çalışma sonucunda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından geliştirilmiş olan tasarım; keçe kumaşından yapılmış olan Besin Piramidinin farklı kullanım alanları olacak şekilde yeniden yorumlanmasıdır. Ürün tasarımlarında kullanılan keçe malzeme, hijyen, işlevsellik, kullanılabilirlik,  üretilebilirlik, kullanışlılık ve estetik kriterleri açısından kullanıcılar için (hem eğitimciler hem çocuklar) avantajlı bir malzemedir. Keçe, organik bir malzeme olup çocuk sağlığına uygundur.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sibel Sönmez ve Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Ongan projenin danışmanlık sürecinde yer almıştır.

KADINLARIN EL EMEĞİ, ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR!
 

Aynı zamanda, projenin yerel ve sosyal sorumluluk katkısı da söz konusudur. Proje kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilen keçe üreticisi ve sanatçısı Ayfer Güleç ve atölyesi ile çalışılması, yerel ve doğal bir malzeme olan keçe malzeme ile Türkiye’de kısıtlı bir alan olan çocuk ürünleri/oyuncakları tasarımını bağdaştırıcı bir rol oynamaktadır. İşbirliği yapılan atölyenin bir kadın girişimi olması ve yerel kadın istihdamı sağlaması da yerel ve sosyal bağlamda proje için güçlü bir yön oluşturmaktadır. Bu proje, bu gibi girişimlerin desteklenmesi, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım işbirliklerinin yapılması, bu tasarım işbirliklerinin farklı sektörler tarafından desteklenmesi, sosyal, ekonomik ve çevresel katkılar sağlaması açısından örnek bir uygulama çalışması olarak önem taşımaktadır. İzmir Seferihisar Doğanbey Köyü Kadın Emeği Evi’nde keçe sanatçısı Ayfer Güleç ve ekonomik hayata kazandırılmış ev hanımları tarafından üretilen oyuncaklar; proje kapsamında 2017 – 2018 eğitim yılında belirlenen okullarda kullanılacaktır.

SERGİ AÇILIŞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 

Üniversite ve Sanayinin bir araya geldiğinde ne kadar faydalı ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilebileceğini gösteren projenin sergi açılışı 5 Haziran 2018 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşti. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, akademinin bilimsel ve sanatsal bakış açısı ile Pınar Enstitüsü’nün toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunma misyonunun ortak paydada buluşması; çocuklar adına faydalı bir projeye imza atılmasını sağladı.

Projenin yürütücüsü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Ovacık proje tanıtım konuşmasında, “Tasarım projesi sürecinde, ana sınıfı çocukları için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını edinmek için bir eğitim modeli, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden danışman Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından oluşturuldu. Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan’ın da beslenme konusunda destek verdiği bu eğitimde kullanılacak, üç boyutlu besin piramidi, yiyecek, içecek ve tabakların ürün tasarımı, grafik tasarımı illüstrasyonları tasarım ekibi tarafından gerçekleştirildi. Tasarlanan üç boyutlu ürünlerin, çocuk sağlığına uygunluğu, organik ve çevre dostu bir malzeme olan doğal keçeden yapılmasına karar verildi. Tasarlanan oyun ve eğitim gereçlerinin prototipleri, Seferihisar’ın Doğanbey köyünde keçe sanatçısı Ayfer Güleç tarafından kadınlara istihdam sağlayan Kadın Emeği Evi adlı atölyesinde üretildi. Ortaya çocukların oyun oynayarak öğrenebilmesi için bir set çıktı. Oyuncaklar, çocuklara günlük tüketmesi gereken besinleri, bu besinlerin nasıl oluştuğunu ve besinlerin yararlarını anlatmayı amaçlıyor. Üretilen besinler, tabaklar, yemekler vs. biten ürünlerle çocuklar oynadı, gözlemler yaptık. Eğitim süresince çocukların gördüğü görselleri evde oynayabilmeleri için bir çıkartma kitabı hazırlandı. Doç. Dr. Sibel Sönmez’in metinlerini yazdığı kitabın görsellerini Nilüfer Üstündağ hazırladı” dedi.