27. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Derneği (EECERA) Konferansı (29 Ağustos – 1 Eylül 2017, Bologna) | Sağlıklı Beslenelim

27. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Derneği (EECERA) Konferansı (29 Ağustos – 1 Eylül 2017, Bologna)


Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Derneği (EECERA), erken çocukluk çağında çok disiplinli araştırmayı teşvik eden ve yapılan araştırmaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen, yeni politika ve uygulamaları takip etmekte olan uluslararası bir birlik olarak faaliyet göstermektedir. Dernek; yeni metodolojilerin, kavramların ve uygulamaların keşfedilmesini teşvik etmek isteyen Pestalozzi, Owen, Froebel, Montessori, Steiner, Vygotsky, Piaget, Malaguzzi gibi eğitim ve çocuk gelişimi alanlarında öncü araştırmacıların mirasını devam ettirerek Avrupa erken çocukluk eğitim geleneğini sürdürmektedir.

EECERA'nın Yıllık Konferansı; akademisyenler, politikacılar, araştırmacılar için yaygın bir ağ sağlayan, Avrupa'daki en büyük erken çocukluk araştırma konferansıdır. 2017 yılında 27.si düzenlenen konferansta Pınar Enstitüsü tarafından yürütülmüş olan “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinden elde edilen veriler ışığında hazırlanan “Okul Öncesi eğitime devam eden çocukların fazla kilo ve obezite prevelansının belirlenmesi” çalışması poster olarak sunulmuştur.

Araştırma, erken çocukluk dönemine yönelik eğitim veren kurumlarda bulunan 741 çocuk üzerine gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmadır. Elde edilen veriler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Çocuk Beden Kitle Endeksi ölçütleriyle değerlendirilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan çocukların % 22,9‘u fazla kilolu ve obez; diğer yandan çocukların % 8,3 ‘ü zayıf ve çok zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçların Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde yapmış olduğu çalışmalarla paralel verilere sahip olduğu belirlenmiştir.

Çalışmanın sonucunda İzmir ilinde anaokuluna devam eden çocuklarda aşırı zayıflık görülmesiyle birlikte, fazla kilo ve obezite sorunlarının da önemli bir sorun oluşturduğu belirlenmiştir. 2009'da yayınlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan "Dünya Çocuklarının Durumu Raporu”na göre gelişmekte olan ülkelerde beş yaşın altındaki çocukların% 26'sı kilolu,% 11'i çok zayıf ve% 30'u bodur oldukları gözlenmiştir. Çocuk bakımı düzenlemelerindeki beslenme ve fiziksel aktivitenin göz önüne alınması, çocuk ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak çocuk koruma programları ve politikaları geliştirilmesi, bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Çocuklara dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemi ve bu alanda yapılan projelerin faydaları, bu çalışmayla bir kez daha ortaya konmuştur.