2. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (19 – 20 Mayıs 2017, Amsterdam) | Sağlıklı Beslenelim

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı (19 – 20 Mayıs 2017, Amsterdam)


Her yıl düzenli olarak farklı ülkelerde Avrupa Bilim, Eğitim ve Araştırma Merkezi (EUSER) yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve bu yıl 12.si Amsterdam’da düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda, Pınar Enstitüsü ve Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından katılım gerçekleştirilmiştir.

Konferans’ta “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi kapsamında, anaokulu çağındaki çocuklara yapılan ön test ve son testler ışında gerçekleştirilen; “Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Beslenme Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi” isimli bilimsel çalışma, sözel olarak sunulmuştur. Çalışmanın tam metni kongre kitabında yer almıştır. 

Konferans kapsamında; sözel sunum, poster sunumu ve sanal formlar olmak üzere, 43 ülkeden 395 yazarın 224 bilimsel bildirisi yer almıştır. Konferans oturumlarında başta Eğitim, İşletme, Ekonomi, Dil, Edebiyat, Disiplinler arası ve Sosyal Bilimler olmak üzere alanlar bazında kabul edilen tüm makaleler, kitap halinde yayınlanmıştır.
Konferansa birçok ülkeden katılım olmasıyla birlikte, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden poster sunumları gerçekleştirilmiştir. İlgili konularda alanlarında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapılarak, özellikle eğitim konusunda güncel gelişmeler ve araştırmalar paylaşılmıştır.

“Okulöncesi Çocuklara Uygulanan Beslenme Eğitiminin Etkililiğinin İncelenmesi” çalışması, Pınar Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan "Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim" projesi kapsamında, okul öncesi çocuklara verilen 12 haftalık beslenme eğitimini değerlendirmek için yapılmıştır. Beslenme etkinliklerinin etkililiğini belirlemek için araştırmacılar tarafından 9 sorudan oluşan görüşme formu geliştirilmiş ve çocuklara uygulanmıştır. 

Projenin yürütüldüğü İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 19 okul öncesi eğitim kurumundan 33 çocuğa röportaj yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir ve alınan cevaplar kategorize edilmiştir. 
Çocuklar eğitim öncesi beslenmeyi elma, portakal ve yoğurt gibi somut besin isimleri olarak tanımlarken; eğitim sonrası sağlıklı olma ve dengeli beslenme kavramları öne çıkmaya başlamıştır. Çocuklara en sevdikleri yemeklerini sorduğumuzda genellikle karbonhidrat grubundan yiyecekler söylemişlerdir. Eğitimden önce beslenme piramidini yalnızca bir çocuk bilirken, eğitimlerden sonra bu sayı 13’e yükselmiştir.  Çalışma sonucunda 12 haftalık beslenme eğitiminin çocuklardaki sağlıklı beslenme bilgisini etkilediği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda erken çocuklukta verilen beslenme eğitiminin çocuklarda etkili olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca erken yaşlarda sağlıklı beslenme temellerini öğretmek, sağlığın geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Bu tür eğitim programları geliştirilirken; oyun temelli, tekrar kullanılabilir materyallerle, çocukların yaparak öğrenmesini sağlamak dikkate alınmalıdır.